Slideshow 1
Slideshow 1

priemstav
Firemná ulica 5
851 05 Bratislava

tel: 02/123 456 78
mob: 0905 123 456
e-mail: ofirme@ofirme.sk

Kontakt

 

Názov firmy:  PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky
  M. R. Štefánika 116
  972 71 Nováky
Korešpodenčná adresa:  Hviezdoslavova 3
  971 01 Prievidza
   
Telefón:  0907888348, 0917938227
Fax:  421 46 5461125
   
E-mail:  stavebniny@priemstav.eu
  lubos.beno@priemstav.eu
  gustav.krchlik@priemstav.eu
  martin.vadovic@priemstav.eu
   
Bankové spojenie:  Tatra banka Prievidza
Č. účtu:  2623540002/1100
IČO:  36 302 953
DIČ:  SK2020079798
 
Zapísaný v OR Okresného súdu v Trenčíne, v oddieli Sa vo vložke č. 10105/R
 
Štatutárny zástupca:  Ing. Peter Kiaba – predseda predstavenstva
  Anton Kiaba – člen predstavenstva
  RNDr. Luboš Beňo – člen predstavenstva
   
Vedenie firmy:  RNDr. Luboš Beňo – generálny riaditeľ
  Ing. Gustáv Krchlík – výrobný riaditeľ HSV
  Ing. Martin Vadovič – výrobný riaditeľ PSV